top of page

Algemene voorwaarden

 

Acceptatie van de voorwaarden

Grieks restaurant Leonidas heeft haar website ingericht als service naar haar klanten. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder staande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronder staande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Grieks restaurant Leonidas of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafishe vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Grieks restaurant Leonidas en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:
- het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
- het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Grieks restaurant Leonidas;
- kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Grieks restaurant Leonidas bevatten.

Actualiteit website 
De informatie op deze websites, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Grieks restaurant Leonidas is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

 

Aansprakelijkheid
Grieks restaurant Leonidas is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze website, ook al is Grieks restaurant Leonidas op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Verkrijgbaarheid van gerechten
Alle op deze sites vermelde gerechten, beschrijvingen en prijzen kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Grieks restaurant Leonidas indien u meer specifieke informatie wenst te ontvangen.

bottom of page